Friday, 16 October 2015

Useful links for listening practice

Bài này mình share lại from Ngoc Bach's writing: Facebook and Website. Ngoài ra mình bổ sung thêm một số nguồn khác như từ trang này. Đây là những nguồn có transcript phù hợp cho luyện nghe theo phương pháp viết chính tả. Bạn nào có nguồn mới vui lòng để lại comment. Cảm ơn nhiều!

Dành cho người học (For students - and teachers of course)


  • English Dictations. Take a pen, choose a level and practise listening and writing. Elementary and intermediate.
  • ESL Bits. Listen and read: audiobooks, texts, songs and radio dramas. Intermediate and advanced.
  • ESL Lounge. Choose a level from elementary to advanced. Listen and do the activities.
  • Saber Inglés. Listening comprehension exercises in American English. Different levels.

Dành cho bạn mới bắt đầuDành cho bạn muốn nâng caoDành cho giáo viên

Post a Comment